Nosaltres

IMG_3632.JPG

“L'Escoleta”

Neix per oferir una opció i una alternativa a l’escola bressol i al cangur individualitzat. La “Mare de dia” és una figura que dóna continuïtat a l’ambient familiar oferint un servei d’atenció personalitzada a la primera infància. Es tracta d’un recurs per la conciliació de la vida familiar i laboral.

Una “Mare de dia” és una educadora professional amb àmplia experiència en el món de la primera infància que ofereix una llar adaptada i equipada per dur a terme un servei d’atenció i cura del menor d’entre 0 a 3 anys, en grups reduïts i un ambient acollidor i casolà.

Aquestes característiques del servei fan que sigui més senzill atendre, observar i identificar les veritables necessitats educatives i emocionals de cada infant i de cada famiia per tal de donar-los una resposta de qualitat.

Per tal de desenvolupar la tasca d’acompanyament i educativa, a l’ESCOLETA ens basem en diferents referents de la pedagogia moderna:  Montessori, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) Emmi Pickler (Lòczyk), Waldorf...

Agafem el millor de cada un d’ells i adaptem les metodologies als nostres infants, ja que els nostres principals objectius són:

 

-Respectar les etapes evolutives dels infants.                   

- Centrar el dia a dia en les necessitats i interessos dels infants.

- Adaptar l’educació a les característiques individuals de cada infant.

- Donar importància a la socialització i a preparar-se per la vida,  integrar-se i adaptar-se de manera social.

-Fomentar l’aprenentatge significatiu i globalitzat.

-Creure en l’infant capaç i donar eines perquè el nen/a estableixi relacions entre els coneixements previs i els nous.

-Aprendre de manera vivencial i experimental.

- Donar importància a l’educació emocional i ser respectuosos en l’acompanyament.

-Vetllar per la felicitat, el benestar i la seguretat de l’infant.

-Donar eines a l’infant per fomentar la presa de decisions, l’autonomia i l’autoestima.